Teak Woody Tray for Stylish Cafe & Restaurant

PongPlai

เขียงไม้สัก เขียงไม้คุณภาพ

ด้วยแนวคิดจากการเป็นสถาปนิก จึงชอบในการออกแบบและ ทดลองผลิตสินค้า เข้าสู่ตลาดร้านอาหาร ประกอบกับ ธุรกิจครอบครัว ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้สัก ชำนาญด้านการคัดสรร เลือกวัตถุดิบไม้สัก ที่ดีให้กับลูกค้าจึงเกิดการออกแบบ ซึ่งผสมผสาน ระหว่าง สัดส่วน วัสดุ และ การใช้งานจริง ออกมาเป็น ภาชนะไม้สัก ที่เหมาะสม ในการใช้เสริฟอาหาร 

เพิ่มความ Luxury ให้อาหารด้วยถาดเสริฟไม้สัก

และเป็นที่มาของ ถาดเสริฟไม้สัก แบรนด์ PONGPLAI ที่อยากให้อาหารของคุณ ดูมีความเป็นธรรมชาติ และเราเลือกใช้วัสดุที่ดี เหมาะกับการใช้งานจริง และเป็นไม้จากป่าปลูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั่นคือ ไม้สักป่าปลูกของไทย นั่นเองเราอยากให้ สินค้าคุณภาพ แบรนด์ไทย อยู่ในใจ ของ เชฟ และ แม่บ้าน ทั่วโลก 

Enter your keyword