Blog

Maecenas tempus, tellus eget condimentum.

การออกแบบคาแฟ่ ให้ปัง

การออกแบบคาแฟ่ ให้ปัง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ คนที่กำลังคิดหรือเริ่มที่จะทำคาแฟ่ ควรให้ความใส่ใจ ในเรื่องของ การออกแบบให้เป็นหัวใจหลักของร้านคาเฟ่ เลยที่เดียว

การออกแบบ คาเฟ่ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจและใส่ใจในเรื่องของ

ออกแบบ Layout ร้านอาหาร

การวางแปลน (layout) ร้านจะสะดวกสะบายก็คงต้องเริ่มจากการวางผังร้านตั้งแต่อยู่ในกระดาษให้เสร็จ ควรวิเคราะห์แปลนของร้านให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น การออกแบบเมื่อเจ้าของร้านใส่ใจตั้งแต่การวางแปลนของร้าน จะช่วยให้การทำงานในขั้นตอนต่อไปสะดวกและง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณ ทำให้สามารถคำนวนงบประมาณของคาแฟ่ได้ง่ายขึ้น

Cafe Style สไตล์ร้านอาหาร

ในการออกแบบร้านสิ่งที่ควรคำนึงถึงรองจาก การวางผังร้านแล้ว คือ เรื่องของรูปแบบร้านสไตล์ของร้านคุยกับผู้ออกแบบจนตกผลึกปนวทางของร้านให้ได้เป็นเอกลักษณ์ให้ได้มากที่สุด ก็คือ หาความเป็นตัวตนของรัาน

เมื่อพูดถึงการออกแบบคาแฟ่ แนวทางการออกแบบ สไตล์ของร้านที่น่าสนใจอีกสไตล์หนึ่งในยุคนี้ก็คงต้องพูดถึง สไตล์นอร์ดิก Nordic Style เป็น แนวทางออกแบบคาแฟ่ อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย ปน้นการออกแบบก้วยโทนสีขาว ใช้เฟอร์นิเจอร์แนวสแกนดิเนเวียเป็นหลัก อิเกียร์ก็ตอบโจทย์กับรูปบบของการออกแบบคาแฟ่แนวนี้ไม่มากก็น้อย
การออกแบบแนวนี้สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งของต้นไม้ในร้านตามแทรนในยุกนี้ก็ทำให้น้านน่าสนใจขึ้น

อย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่อยากฝากไว้เรื่องของการออกแบบคาแฟ่ ก็คงเป็นเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการวางผังร้านให้ลงตัวจากกระดาษก่อน ที่เหลือก็ง่ายขึ้น

RELATE POSTS

Enter your keyword